Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

 

 

 

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ppłk Waldemar WUTTKA
tel. 261 536 131

   

 

SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI,
ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ
kmdr ppor. Piotr PREUSS
tel. 261 536 132

  

 

SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI, 
OFICER PRASOWY
mjr mgr inż. Cezary SŁAWKOWSKI
tel. 261 536 138

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl