Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) - są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, ale także podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. W WOT służbę będą pełnić żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący nowy rodzaj czynnej służby wojskowej tj. Terytorialną Służbę Wojskową. TSW będzie pełniona w obszarze swojego zamieszkania na dwa sposoby – rotacyjnie (podczas odbywania ćwiczeń i szkoleń wojskowych) oraz dyspozycyjnie (w pozostałym czasie).

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej:

  • prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu). Działania te będą miały na celu zniszczenie lub zatrzymanie sił potencjalnego przeciwnika.
  • ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji.
  • współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.
  • ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni.
  • szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Plan budowy WOT

Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata. 
Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

 

 

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Na terenie administrowanym przez WKU w Malborku rozpoczęto tworzenie jednego z pododdziałów 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Planowane rozpoczęcie ćwiczeń we wrześniu 2018 r..

 Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (7 PBOT) będzie obrona i wspieranie wojsk operacyjnych oraz lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Terytorialna Służba Wojskowa będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2018 roku zaplanowano utworzenie pododdziałów w Gdyni oraz Malborku do których zostanie powołanych ok. 460 ochotników Terytorialnej Służby Wojskowej. W miesiącu wrześniu 2018 roku planuje się przeprowadzić szkolenie podstawowe na zakończenie którego żołnierze złożą przysięgę wojskową na terenie garnizonu Gdańsk.

 

Dane kontaktowe Punktu Informacyjnego

WSzW w Gdańsku

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W GDAŃSKU
ul. Do Studzienki 45, 80-206 Gdańsk

KONTAKT TELEFONICZNY:
ppłk Paweł GÓRSKI, tel: 261 212 120
kpt. Mirosław PATER, tel: 261 212 122
kpt. Ireneusz ANISZEWSKI, tel: 261 212 127

wszwgdansk.wp.mil.pl/pl/29.html

WKU w Malborku

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MALBORKU
Plac 3-go Maja 4, 82-200 Malbork

KONTAKT TELEFONICZNY:
mjr Cezary SŁAWKOWSKI, tel: 261 536 138
kpt. Jacek KACZMARSKI, tel: 261 536 038
p. Anna TUŁODZIECKA, tel: 261 536 125

 

ePUAP udostępnił usługę składania "Wniosku o powołanie do WOT"

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl