Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

 

Do kogo adresowana jest służba przygotowawcza?
Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat i wykształcenie co najmniej:

 • wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
 • średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
 • gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują tytuł:

 • podchorążego, jeśli kształcą się na oficera,
 • kadeta, jeśli kształcą się na podoficera,
 • elewa, jeśli kształcą się na szeregowego.

Jaki jest czas trwania służby przygotowawczej?
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na:

 • oficera: do 6 miesięcy,
 • podoficera: do 5 miesięcy,
 • szeregowego: do 4 miesięcy.

Stopień wojskowy szeregowego otrzymują bez szczególnego nadania osoby powołane po raz pierwszy do czynnej służby wojskowej - z dniem stawienia się do tej służby (czyli także do służby przygotowawczej). Oznacza to, że obecnie osoby, które nie pełniły wcześniej czynnej służby wojskowej, nawet w przypadku ich przeniesienia do rezerwy i uregulowania stosunku do służby wojskowej, nie będą mogły otrzymać już tego tytułu.

Czy można pełnić służbę przygotowawcza w kilku okresach, a jeżeli tak, to w jakich przypadkach?
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl