Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Ogólne zasady powołania do zawodowej służby wojskowej

Żołnierzem zawodowym może być osoba:

  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • o nieposzlakowanej opinii (nie karana sądownie), której wierność dla RP nie budzi wątpliwości,
  • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej ustalają: wojskowe komisje lekarskie oraz wojskowe pracownie psychologiczne, które wydają w tej sprawie orzeczenia).

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

  • korpus oficerów zawodowych,
  • korpus podoficerów zawodowych,
  • korpus szeregowych zawodowych.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych może być powołany oficer rezerwy, który posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych może być powołany podoficer rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby.

Do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych może być powołany żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikację albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę wojskową, oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl