Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
aktualności

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku realizuje pierwszy turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych i oficerów - termin powołania 07 stycznia 2019 roku, natomiast w korpusie podoficerów - termin powołania 04 lutego 2019 roku.

Oferta ta skierowana jest do osób, które nie odbywały żadnej formy służby wojskowej, a w przyszłości chciałyby zostać żołnierzami zawodowymi. Pierwsze 2,5 miesiąca służby przygotowawczej to okres szkolenia ogólnowojskowego, w czasie którego żołnierze składają przysięgę wojskową. Ostatni miesiąc to szkolenie w określonej specjalności wojskowej. Wynagrodzenie (żołd) za okres służby przygotowawczej wynosi ok. 830 zł na miesiąc. Ochotnik nie ponosi żadnych kosztów. Osoby pracujące na okres służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy urlop bezpłatny. Po odbyciu służby przygotowawczej można ubiegać się o przyjęcie do korpusu szeregowych zawodowych. Aby zapisać się do służby przygotowawczej należy stawić się do WKU w Malborku z dowodem osobistym, świadectwem szkolnym (dyplomem) i prawem jazdy (jeżeli ochotnik posiada). Po odbyciu służby przygotowawczej można ubiegać się o przyjęcie do kontraktowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.

W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego trwa formowanie 7. Brygady Obrony Terytorialnej, w której mogłaby/mógłby Pani/Pan odbywać służbę wojskową po odbyciu służby przygotowawczej. Służba w obronie terytorialnej odbywa sie w systemie rotacyjnym. Wynagrodzenie za dwa dni służby w miesiącu (sobota, niedziela) oraz dyspozycyjność wynosi ok. 530 zł.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y tym rodzajem służby i chciałaby Pani/Pan uzyskać więcej informacji na ten temat uprzejmie zapraszam do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku, Plac 3 Maja 4,

tel. 261 536 133, 261 536 138 lub 261 536 171.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl