Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku

Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
wkumalbork@ron.mil.pl

tel.: +48 261 536 171
fax: +48 261 536 137, +48 261 536 170

 

Godziny pracy

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w środy, w godzinach od 7:30 do 16:30.


Sprawy związane ze służbą przygotowawczą, zawodową służbą wojskową i szkolnictwem wojskowym:
tel.: 261 536 133

Sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi (NSR):
tel.: 261 536 125, 261 536 038

Sprawy związane z powołaniem do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT):
tel. 261 536 138, 261 536 038, 261 536 125

Sprawy związane z powoływaniem żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe:
tel.: 261 536 031

Sprawy związane z nadawaniem przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom rezerwy:
tel.: 261 536 140

Sprawy związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji lub wojny:
tel.: 261 536 136

Sprawy związane z przebiegiem służby wojskowej:
tel.: 261 536 136

Sprawy związane z nakładaniem świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych RP, pracownicze przydziały mobilizacyjne:
tel.: 261 536 135

Pełnomocnik Wojskowego Komendanta Uzupełnień ds. rekonwersji:
tel.: 261 536 149

Koordynator ds. pomocy osobom poszkodowanym:
tel.: 261 536 138

Oficer prasowy: 
tel.: 261 536 138

Inspektor ochrony danych:
p. Marta Krakowiecka
tel.: 261 212 153


16 stycznia 2019
17 stycznia 2019
17 stycznia 2019
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku
Plac 3-go Maja 4
82-200 Malbork
tel. 261536171
fax. 261536137
wkumalbork@ron.mil.pl